Generalforsamling i Brenderup Lokaludvalg og status på Udvikling Brenderup

Torsdag 1. marts 2018 kl. 19 i Brenderup Forsamlingshus

Dagsorden iflg vedtægterne
På valg
-          Pia Rasmussen, modtager genvalg
-          Eskild Gormsen, modtager genvalg
-          2 suppleanter, modtager genvalg
-          Revisor og revisorsuppleanter, modtager genvalg

Hvis du er interesseret i at være medlem af lokaludvalget, skal du blot sige det på valgdagen.

Efter en kort generalforsamling kommer projektgruppen ”Udvikling af Brenderup” og fortæller om status på planer om bypark og opførelse af lejeboliger.

Lokaludvalget er vært med kaffe og kage. Vel mødt!

Generalforsamling og koncert med Lasse Helner

Lasse Helner

Husk at forny dit medlemskab, så du er stemmeberettiget til generalforsamlingen i Brenderup Højskoles Musikforening. Mødet foregår i Halmhuset.

Udover en spændende generalforsamling kommer Lasse Helner og afslutter aftenen med nogle af hans fantastiske sange – og når Lasse er på alene, så emmer hele lokalet af blues, jazz, folk og New Orleans!

Læs resten