Forfatterarkiv: KL

Brenderup Elforsynings Almene Fond åbner nu for ny ansøgningsrunde.

Fonden uddeler midler til formål jf. fondsvedtægter
• Alment velgørende formål
• Almennyttige formål

Ansøgere og ansøgte projekter skal have hjemsted inden for Brenderup Netselskabs tidligere forsyningsområde.
Alle ansøgninger skal være indsendt til fonden inden 1 juni 2019 med udlodning 1 aug. 2019 
Alle bidragsmodtagere får direkte besked umiddelbart efter 1 aug.

Ansøgninger indsendes på mail: brenderupelfond@outlook.dk
Se mere på www.brenderupelfond.dk

Med venlig hilsen 
Fondsbestyrelsen

Vi vælger hinanden

panelaften_unge_stoffer_bander-page-001Velkommen til en panelaften, hvor vi sætter spot på unge, stoffer og bandemiljø – hos os og generelt – og spørger: Hvad kan vi gøre?

Brenderup Aktivitetscenter

Torsdag 9. maj kl. 19 – 21.30

Læs mere her.