Kortlægning af naturarealer ved Pavebækken og Storåen

LupMiddelfart Kommune har bestilt en kortlægning af dele af naturarealerne ved Pave-bækken og Storåen i løbet af sommeren for at få mere viden om naturens tilstand. Arbejdet gennemføres af medarbejdere fra firmaet Aglaja.

Botanikerne vil både undersøge, hvor de beskyttede naturtyper er, og hvordan deres tilstand er. Overdrev, enge, strandenge, moser og lignende, heder, klitter, vandhuller og strandsumpe er beskyttede naturtyper, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Selv om et areal ikke tidligere har været registreret som værende beskyttet, kan det godt være det, da det er den aktuelle tilstand, der er afgørende for om arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen håber på en positiv modtagelse af konsulenterne.

Registreringerne er en nødvendig del af kommunens arbejde omkring natur og naturindsatser. Det betyder, at konsulenterne ikke behøver at bede om lov til at færdes på både private og offentlige naturarealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 76.

Hvis du vil vide mere om beskyttelse og benyttelse af naturen, kan du se folderen “Naturen på Fyn – en guide for lodsejere” på www.middelfart.dk.

Eventuelle spørgsmål om undersøgelsen kan stilles til Middelfart Kommune, Teknisk forvaltning, Natur- og Miljøafdelingen på tlf. nr. 8888 4828 eller 8888 4838

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *